Aktualizacje

Staramy się zapewnić naszym Klientom maksymalny komfort pracy z systemami RAKS. Użytkownicy otrzymują wsparcie na wszystkich etapach korzystania z naszego oprogramowania, począwszy od instalacji poprzez bieżącą pracę a na rozbudowie systemu i aktualizacjach kończąc.


Oferujemy:

 • skuteczną pomoc w rozwiązywaniu problemów w oparciu o dedykowany zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów,
 • indywidualne podejście do każdego Klienta dzięki zaawansowanym rozwiązaniom informatycznym, gdzie każde zgłoszenie jest rejestrowane i monitorowane,
 • szybki czas reakcji, ograniczony do niezbędnego minimum przy wykorzystaniu różnorodnych kanałów komunikacji: Internet, poczta elektroniczna, telefon,
 • udoskonalenia systemów RAKS,
 • stałą aktualizację oprogramowania do najnowszych wersji.


Klient posiadający aktywną licencję otrzymuje:

 • aktualizacje systemu wynikające ze zmian w przepisach prawno-podatkowych,
 • prawo do bezpłatnych nowych wersji systemu,
 • możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy licencyjnej,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnej konsultacji (poprzez pocztę elektroniczną lub telefon) świadczonej przez firmę obsługującą Klienta,
 • tańsze usługi techniczne i serwisowe świadczone przez firmę obsługującą Klienta,
 • prawo do atrakcyjnego rabatu na przedłużenie Aktualizacji o kolejne 12 miesięcy w przypadku zakupu dokonanego przed terminem jej wygaśnięcia.

Przy zakupie dowolnego systemu RAKS prawo do Aktualizacji obowiązuje przez 12 miesięcy od daty zakupu.