Aktualne wersje

W przypadku aktualizacji należy pobrać i zainstalować aplikację RAKSSQL-Instalator. Przed przystąpieniem do aktualizacji zalecamy wykonanie archiwizacji bazy danych programu.

Jednolity Plik Kontrolny
Wykaz i opis zmian wprowadzonych do RAKSSQL w związku z JPK - POBIERZ >>
Porady dla użytkowników RAKSSQL związane z JPK - POBIERZ >>
Eksport danych z RAKSSQL do JPK - POBIERZ >>
Terminy wejścia w życie przepisów o JPK - POBIERZ >>System
Nr wersji Data publikacji opis zmian Pobierz wersję
  RAKSSQL - Instalator
2017.1.16.1046 10.10.2017 pobierz pobierz
  NetClient
1.0 01.02.2008
pobierz
  RAKSSQL - Samodzielny Przedsiębiorca
2017.1.16.1046 10.10.2017 pobierz pobierz


Narzędzia dodatkowe
Nazwa
Link
  Instrukcja on-line przejdź
  Biblioteki XML potrzebne do pracy z systemem RAKSSQL pobierz
  Pomoc Zdalna RAKS
pobierz
  Prezentacja Zdalna RAKS
pobierzUWAGA! – Użytkownicy systemów Windows XP i Windows Vista
Przypominamy, że firma Microsoft nie udziela wsparcia technicznego dla ww. systemów operacyjnych (Windows XP od 8 kwietnia 2014 roku, Windows Vista od 11 kwietnia 2017 roku). Użytkownicy tych systemów powinni zachować szczególną ostrożność podczas aktualizacji wszystkich programów, w tym także RAKSSQL. W celu uniknięcia nieprawidłowości w pracy programów zalecamy aktualizację systemu operacyjnego do nowszych wersji wspieranych aktualnie przez firmę Microsoft.

W przypadku nie pobierania wersji pełnej należy pobrać i zainstalować Borland Database Engine (BDE), RAKS2000 Administrator oraz wybrany(e) moduł(y).

W przypadku aktualizacji należy pobrać RAKS2000 Administrator oraz wybrany moduł i tylko w takiej kolejności aktualizować. Przed przystąpieniem do aktualizacji zalecamy wykonanie archiwizacji bazy danych programu. Dodatkowo zamieszczamy pliki HELP, które należy rozpakować i skopiować do katalogu RAKS2000.

Jednolity Plik Kontrolny
Porady dla użytkowników RAKS2000 związane z JPK - POBIERZ >>
Eksport danych z RAKS2000 do JPK - POBIERZ >>
Zmiany wprowadzone do RAKS2000 związane z JPK - POBIERZ >>

System Nr wersji Data publikacji
Opis zmian Plik
  RAKS2000 R2-170601 05.06.2017 pobierz pobierz
  NetClient 1.0 27.08.2007
pobierz
  BDE 5.1.1.1 19.12.2005
pobierz
  Administrator 2017.0.5.36 05.06.2017
pobierz
  Finanse  i Księgowość 2017.0.5.58 05.06.2017 pobierz pobierz
  Kadry i Płace 2017.0.5.62 05.06.2017 pobierz pobierz
  Książka Przychodów i Rozchodów 2013.0.5.48 25.04.2013 pobierz pobierz
  Kasa i Bank 2017.0.0.16 28.12.2016 pobierz pobierz
  Środki Trwałe 2017.0.0.10 28.12.2016 pobierz pobierz
  HELP 1.0 30.01.2007
pobierz

Przed przystąpieniem do aktualizacji zalecamy wykonanie archiwizacji bazy danych programu.

Jednolity Plik Kontrolny
Porady dla użytkowników RAKSDOS związane z JPK - POBIERZ >>
Eksport danych z RAKSDOS do JPK - POBIERZ >>

System Nr wersji Data publikacji
Opis zmian
Plik
  Finanse i Księgowość 2017.03.00.63 10.08.2017 pobierz pobierz
  Finanse i Księgowość
obraz CD
2017.03.00.63 10.08.2017 pobierz pobierz
  Wersja DEMO 2017.00.02.63 29.12.2016
pobierz
  Wersja DEMO
obraz CD
2017.00.02.63 29.12.2016
pobierz
  e-Deklaracje dla Windows 2.0.7.18 14.02.2017
pobierz

UWAGA! Nie ma możliwości instalacji programu na systemach Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10.