Dyrektor Sprzedaży

Wersja testowa
Pobierz wersję 30 dniową
pobierz
 
Informacje o programie
Sprzedaż
pobierz
 

Magazyn
pobierz
 

Punkt Obsługi Sprzedaży
pobierz
 

Instrukcja on-line
 zobacz
 


Przykładowe prezentacje
Dodawanie towarów
do dokumentów

Rodzaje płatności
do faktury


Limity zobowiązań


Blokowanie kontrahenta


Punkt obsługi
sprzedaży

Załączniki
do dokumentów

Sposoby prezentacji
danych

Faktury zaliczkowe


Faktury VAT RR
 

Informacja w sprzedaży to klucz do sukcesu. Wiedza na temat klientów, stanu zapasów, poziomu realizacji zamówień wpływa bezpośrednio na wyniki działu handlowego. Stworzyliśmy oprogramowanie, które efektywnie wspiera pracę zarówno menedżera sprzedaży jak i jego podwładnych. Pozwala zwiększyć efektywność, ułatwia planowanie, podnosi standard obsługi klientów.


Zwiększanie przychodów firmy

Program umożliwia efektywne zarządzanie całym procesem sprzedaży, począwszy od rejestracji kontaktu handlowego, poprzez kontrolę poszczególnych faz procesu sprzedaży, a na wystawieniu faktury i kontroli należności skończywszy. Pozwala precyzyjnie planować przyszłe wyniki sprzedaży, ułatwia kontrolę zespołów sprzedaży. Przyczynia się do podniesienia standardu obsługi klientów pozwalając w pełni wykorzystać zasoby drzemiące w firmie.


Otwarta współpraca z zagranicą

RAKSSQL oferuje szerokie możliwości dla firm, które współpracują z odbiorcami lub dostawcami poza granicami kraju. System pozwala na wystawianie i rozliczanie dokumentów w walutach obcych. Kursy walut mogą być automatycznie pobierane ze strony internetowej NBP, co znacząco ułatwia pracę i eliminuje możliwość popełnienia pomyłek. System obsługuje format EDI (Electronic Data Interchange), który eliminuje wielokrotne wprowadzanie danych oraz przyspiesza i zwiększa dokładności przepływu informacji między partnerami biznesowymi.


Uporządkowane procesy związane z obsługą klienta

Program posiada narzędzia, które pozwalają, oszacować wartość klienta dla firmy. Handlowiec szybko sprawdzi intensywność zamówień i jakość klienta. Będzie mógł przygotować ofertę dostosowaną do jego potrzeb zwiększając szansę realizacji sprzedaży.

Pracownicy w jednym miejscu znajdą wszystkie informacje dotyczące kontrahenta, wystawione oferty, historię zamówień, czy aktualny stan rozliczeń.


Trafne decyzje na podstawie rzetelnych danych - analizy handlowe

Program zapewnia wszechstronną analizę danych związanych ze sprzedażą i zakupami. Wielowymiarowa prezentacja danych oparta została na tabeli przestawnej znanej z systemów raportujących i arkuszy kalkulacyjnych. Narzędzie umożliwia przeprowadzenie sprawnej i efektywnej analizy danych m.in. obliczania różnic (procentowych i bezwzględnych) w kolejnych przedziałach czasu oraz udziałów procentowych. Poza tym pozwala grupować dane w przedziałach czasowych (lata, kwartały, miesiące, tygodnie, dni), a także według obszarów geograficznych (miast, województw).


Więcej szczegółów dotyczących modułu sprzedaż>>