Główna Księgowa

Wersja testowa
Pobierz wersję 30 dniową
pobierz
 

Informacje o programie
Księga Handlowa
pobierz
 

Środki Trwałe
pobierz
 

Finanse
pobierz
 

Lista funkcji
pobierz
 

Instrukcja on-line
 zobacz
 


Przykładowe prezentacje
Tworzenie kont
analitycznych


Tabele kursowe


E-deklaracje


Powielanie dokumentów
księgowych

Import wyciągów
bankowych


Schematy księgowe


Grupy schematów
księgowych

Rozksięgowania
automatyczne


Znaczniki
 

Od ponad 25 lat tworzymy oprogramowanie dla księgowych i z myślą o nich. Uważnie słuchamy rad naszych klientów i staramy się wcielać w życie zgłaszane pomysły. Dzięki grupie kilkunastu tysięcy księgowych, którzy pracują na co dzień na naszych programach, stworzyliśmy system bogaty funkcjonalnie i jednocześnie przyjazny użytkownikowi. Program usprawnia codzienne czynności, eliminując możliwość popełnienia pomyłek. W prosty sposób pozwala kontrolować aktualną sytuację przedsiębiorstwa na wielu poziomach.


Przyspieszenie pracy i eliminacja ręcznej rejestracji danych.

RAKSSQL posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz ich pozycji. Dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania dokumentów. Znakomicie zwiększa to efektywność pracy i odciąża księgowych od ręcznego rejestrowania danych.

Przykłady:

  • faktura zakupu, na której pozycje kosztowe można oznaczyć znacznikami, dzięki czemu automatycznie zostaną zaksięgowane na odpowiednio określone konta w odróżnieniu od towarów zakupionych do dalszej odsprzedaży.

  • opłaty prowizji bankowej można oznaczyć na wyciągu bankowym znacznikiem, co w konsekwencji pozwoli na automatyczne księgowania na odpowiednich kontach.


Oszczędność czasu w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym i ZUS

Bezpośrednio z poziomu programu użytkownik może wysyłać deklaracje w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego lub ZUS. Program śledzi również status przetwarzania wysłanych deklaracji.


Ułatwienie w obsłudze powtarzających się operacji

Oferowane przez program schematy księgowania pozwalają na zautomatyzowanie procesu księgowania dla stałych powtarzających się zapisów księgowych np. faktura za czynsz, faktura za telefon, ale również dla zapisów typu faktura zakupu, faktura sprzedaży, przeksięgowanie sald lub obrotów na inne konto, przeksięgowanie na wynik finansowy. Funkcja ta znacznie ułatwia pracę użytkownikom programu, ale przede wszystkim przyśpiesza wprowadzanie danych np. przeksięgowanie obrotów z konta 4... (401, 402, 403 itd.) na konto 501 trwa kilka sekund, wprowadzanie tych danych ręcznie trwałoby kilka minut.


Eliminujemy powielanie pracy

Dzięki pełnej integracji system eliminuje konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych. Przykładowo po utworzeniu raportu kasowego, wprowadzeniu wyciągu bankowego lub wystawieniu listy płac, samoczynnie utworzą się dokumenty księgowe z możliwością kontroli automatycznego rozksięgowania. Wszystkie zgromadzone dane: kartoteki, słowniki, dokumenty, rozrachunki, deklaracje dostępne są kontekstowo w całym systemie i kontrolowane za pomocą uprawnień.


Zawsze aktualne tabele kursowe

Program w sposób automatyczny pobiera tabele kursowe publikowane na stronach internetowych Narodowego Banku Polskiego. Wystarczy wskazać potrzebną tabelę, a zawarte w niej kursy zostaną zapisane przez program i będą mogły być wykorzystywane do dalszych przeliczeń.


Skracamy czas potrzebny na rozliczenie wyciągów bankowych o 90%.

Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking. Mechanizm importu wyciągów bankowych został wzbogacony o automat, który podczas importu może powiązać transakcję razem z kontrahentem, co znacznie upraszcza codzienną pracę i eliminuje ręczne rozliczanie wyciągów.


Łatwa analiza danych.

Umieszczony w programieGenerator Raportów i Analiz daje możliwość bezpośredniej współpracy z Microsoft Excel. Korzystając z danych i zestawień z programu RAKSSQL użytkownik ma możliwość ich przeliczania w arkuszu kalkulacyjnym bez konieczności ponownego ręcznego przepisywania bądź ręcznego importowania danych.


Więcej szczegółów >>