Kierownik Działu Kadr

Wersja testowa
Pobierz wersję 30 dniową
pobierz
 
Informacje o programie
Kluczowe możliwości
pobierz
 

Instrukcja on-line
 zobacz
 


Przykładowe prezentacje
Automatyczna kontrola
wynagrodzeń chorobowych


Harmonogramy wypłat


Szablon umowy


Planowanie urlopów


Kartoteka pracownika


Kalendarze wzorcowe


Przedłużanie kalendarzy


Naliczanie wynagrodzenia
chorobowego

Bilans otwarcia dla
urlopów wypoczynkowych

Polecenia przelewów
do list płatniczych

Dodawanie umowy
o pracę

Rozwiązanie umowy
o pracę i wystawianie
świadectwa pracy
 

Doskonale zdajemy sobie sprawę jak trudna i skomplikowana jest praca osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwie za kadry i naliczanie płac. Z jednej strony skomplikowane prawo i gąszcz przepisów, z drugiej presja czasu związana z terminowym naliczaniem wynagrodzeń, rozliczeniami z ZUS lub Urzędem Skarbowym. Stworzyliśmy oprogramowanie, które pozwala zautomatyzować wymienione czynności, eliminuje możliwości popełnienia pomyłek i pozwala zawsze na czas przygotować potrzebne dokumenty lub rozliczenia.


Pełna swoboda w tworzeniu list płatniczych

Każda firma posiada własną specyfikę rozliczania wynagrodzeń dlatego stworzyliśmy program, który daje możliwość generowania dowolnej liczby list płatniczych w danym miesiącu zarówno dla umów o pracę jak i dla umów cywilno-prawnych. W zależności od potrzeb można dzielić wypłaty wg działów, stanowisk czy też dat realizacji.


Łatwa obsługa zróżnicowanych list płatniczych - harmonogramy wypłat

Harmonogramy list płatniczych służą do zaplanowania rodzajów list płatniczych, które są generowane co miesiąc. Pozwala to wyeliminować każdorazowo ręczne tworzenie list. Jeśli firma ma rozbudowaną strukturę, program pozwala stworzyć harmonogram dla każdego działu - wypłata w każdym dziale może przypadać w innym dniu miesiąca. Moduł umożliwia całkowitą dowolność w tworzeniu harmonogramów. Nie posiada ograniczeń ilościowych.


Prosty i czytelny sposób planowania czasu pracy - kalendarze wzorcowe

Kalendarze pozwalają w łatwy i czytelny sposób planować czas pracy dla firmy, działu lub grupy pracowniczej. Na kalendarzu odnotowywane są zdarzenia związane z danym pracownikiem np. choroba, urlopy, zasiłki itp. Dane te są wykorzystywane w procesie naliczania list płac.


Bogaty zestaw składników płacowych – gotowe schematy obliczeń

Program zawiera bardzo bogaty zestaw składników płacowych, które składają się na końcowy schemat obliczeń wynagrodzenia. W programie istnieją gotowe schematy do obliczeń wynagrodzenia dla umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej i schemat dla bilansu otwarcia.

Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych nowych schematów obliczeń płacowych oraz modyfikację istniejących.


Bezpośrednia współpraca z elektronicznymi systemami wymiany danych - Płatnik, E-deklaracje, Home Banking.

Program współpracuje z najnowszą wersją programu Płatnik. Bezpośrednio z poziomu programu użytkownik może wysyłać deklaracje w formie elektronicznej do Urzędu Skarbowego. Program śledzi również status przetwarzania wysłanych deklaracji.

Moduł współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking.


Automatyczny przepływ danych - pełna integracja

Aplikacja jako element całego systemu do zarządzania firmą jest z nim w pełni zintegrowana eliminując konieczność wielokrotnego wprowadzania danych. Przykładowo lista płatnicza wystawiona w module Płace jest natychmiast widoczna dla modułu Finanse czy Księgowość. Z kolei naliczając listę można korzystać z informacji wprowadzonych w innych modułach: potrącić nierozliczone zaliczki, wyliczyć premię od obrotu itp.


Więcej szczegółów>>