Magazyn

Wersja testowa
Pobierz wersję 30 dniową
pobierz
 
Informacje o programie
Sprzedaż
pobierz
 

Magazyn
pobierz
 

Punkt Obsługi Sprzedaży
pobierz
 

Instrukcja on-line
 zobacz
 


Przykładowe prezentacje
Dodawanie towarów
do dokumentów

Rodzaje płatności
do faktury


Limity zobowiązań


Blokowanie kontrahenta


Punkt obsługi
sprzedaży

Załączniki
do dokumentów

Sposoby prezentacji
danych

Faktury zaliczkowe


Faktury VAT RR
 

Program daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami: kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzacja  towarów, obsługa kodów kreskowych, możliwość prowadzenia prostej produkcji. Dodatkowo automatycznie mogą być generowane zamówienia i uzupełniane stany magazynowe na podstawie wykonanej przez system analizy towarów.


Tryb magazynowy i bezmagazynowy

W systemie można pracować na dwa sposoby: w trybie magazynowym lub w trybie bezmagazynowym, który pozwala na wystawianie dokumentów sprzedażowych, nie generując konsekwencji magazynowych, np. sprzedaż usług lub towarów, których jeszcze nie mamy na stanie. Pracując w trybie magazynowym wystawienie faktury skutkuje automatycznym powstaniem dokumentu WZ. Przy pracy wielu użytkowników na raz, podczas generowania faktury każda pozycja jaka pojawia się na dokumencie jest automatycznie rezerwowana w magazynie.


Cechy artykułów - "rozmiarówka"

Program umożliwia definiowanie wielu dowolnych cech artykułów. Pozwala określać dowolne rodzaje cech (nie tylko rozmiar, ale np: kolor, gęstość, rodzaj wykończenia, itp.). Można nadać wiele rodzajów cech dla jednego artykułu, powstaje wówczas wielowymiarowa matryca. System dopuszcza przypisanie do jednego artykułu aż pięciu rodzajów atrybutów.

Kluczowe możliwości:

 • obsługa wielu magazynów,
 • możliwość przypisania każdego magazynu do niezależnej filii przedsiębiorstwa,
 • pełna kontrola składowania towaru w poszczególnych lokalizacjach,
 • podział towaru na rozmiary,
 • kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności,
 • ostrzeganie o wyczerpaniu lub o nadmiernych zapasach,
 • korekta stanu magazynu za pomocą remanentu,
 • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych,
 • możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,
 • pełna obsługa dokumentów magazynowych,
 • prosty i zautomatyzowany proces wystawiania dokumentów,
 • korekta stanu magazynu za pomocą remanentu oraz korekty remanentu,
 • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana w postaci dokumentów: PZ, WZ, przemieszczeń towarów między magazynami: MMP, MMR; przesunięć wewnętrznych: PW, RW oraz korekt magazynu,
 • możliwość wprowadzenia towaru do magazynu na podstawie dokumentu PZ bez podania numeru faktury zakupu, która może być uzupełniona później,
 • możliwość wydania towaru na podstawie wystawionego dokumentu WZ bez podania numeru Faktury VAT, która może być uzupełniona później,
 • kojarzenie dokumentów WZ z fakturami podczas wystawiania dokumentu sprzedaży,
 • pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów),
 • kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności towaru,
 • ostrzeganie o wyczerpaniu zapasów,
 • możliwość kontroli przepływu towarów w ujęciu chronologicznym,
 • ostrzeganie o przekroczeniu zapasów minimalnych oraz maksymalnych w magazynie,
 • niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży),
 • możliwość szybkiego wyboru kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,
 • możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO, według wskazanej dostawy oraz z dowolnej lokalizacji,
 • możliwość dostosowania wyglądu wyświetlanych tabel do potrzeb użytkownika (ukrywanie kolumn, zamiana kolumn miejscami, wyróżnianie kolumn poprzez przesuwanie ich w specjalne stałe miejsce, sortowanie, grupowanie, sumy wartości kolumn, sumy pośrednie). Zapamiętywanie ustawień dla użytkownika.
 • proste i szybkie wyszukiwanie informacji poprzez różnego rodzaju filtry i ustawienia w programie,
 • grupowanie danych wg nagłówka wybranych kolumn,
 • współpraca z czytnikami kodów i kolektorami danych,
 • eksport danych do pliku tekstowego oraz  pliku XML.
 • tworzenie automatycznych wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów,
 • możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej.