Nowa wersja RAKSDOS

Szanowni Państwo,

informujemy, że 18 maja 2017 roku opublikowana została nowa wersja systemu RAKSDOS o numerze 2017.02.00.63.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w wersji:

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - DANE KONTRAHENTA

Wprowadzany w programie wpis do ewidencji VAT zawiera jedno 50-znakowe pole 'Kontrahent', obejmujące nazwę i adres kontrahenta. Struktura JPK-VAT wymaga, aby nazwa i adres kontrahenta były eksportowane osobno. Dotychczas podczas eksportu do JPK program próbował wykryć, gdzie zaczyna się część adresowa (po kodzie pocztowym) i automatycznie dokonywał podziału informacji. Nie zawsze się to jednak udawało. Ponadto ograniczenie długości pola do 50 znaków sprawiało, że nazwa i adres były wprowadzane w formie skróconej, a czasem się nie mieściły.

W obecnej wersji programu podczas eksportu danych do struktury JPK-VAT udostępniono parametr "Użyj pełnych danych z kartoteki kontrahentów". Włączenie tej opcji spowoduje, że nastąpi próba odnalezienia kontrahenta podanego we wpisie do ewidencji VAT w kartotece kontrahentów. Jeśli kontrahent zostanie znaleziony, do pliku JPK trafi nazwa pełna oraz adres kontrahenta w takiej postaci, w jakiej zostały wpisane w kartotece (a zatem w formie pełnej: do 70 znaków na nazwę i do 60 znaków na adres). Jeśli kontrahent nie zostanie znaleziony w kartotece lub przy wyłączonej opcji "Użyj pełnych danych z kartoteki kontrahentów", program zadziała jak do tej pory, czyli będzie eksportował podzieloną zawartość pola "Kontrahent" z wpisu do ewidencji VAT.

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY- KWOTY PODATKU NALICZONEGO

Usunięto błąd eksportu zerowych kwot podatku naliczonego w strukturze JPK-VAT (pola K_43 i K_45 w wersji 1 struktury, pola K_44 i K_46 w wersji 2 struktury). Jeśli kwota netto była na tyle niska, że obliczony od niej podatek VAT po zaokrągleniu wyniósł zero, to taka zerowa kwota podatku nie była eksportowana. Tymczasem struktura JPK-VAT wymaga, że jeśli tylko kwota netto jest niezerowa, to należy eksportować obie wartości: netto i VAT (choćby kwota VAT był zerowa).

STAWKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Od 2017r. przepisy pozwalają pewnej grupie przedsiębiorców, będących osobami prawnymi, stosować preferencyjną stawkę CIT w wysokości 15% (zamiast dotychczas obowiązującej stawki 19%). Dotychczas, przy obliczaniu deklaracji CIT-2 lub zaliczki na PDOP program podpowiadał stawkę 19%. Użytkownik co prawda mógł ją zmienić i wtedy program przeliczał podatek według nowo podanej stawki. Jednak przy wystawianiu kolejnej deklaracji "CIT-2" lub przy obliczaniu zaliczki na PDOP za kolejny okres, program znowu podpowiadał stawkę 19%.

Usprawnienie polega na tym, że dodano w programie parametr określający domyślną wartość stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Odtąd ta wartość będzie podpowiadana na formularzu zaliczki na podatek oraz deklaracji CIT-2. Opisywany parametr jest dostępny w menu "Administrator" -> "Parametry programu" -> "Stawki podatku dochodowego" -> "od osób prawnych".

Zapraszamy do zapoznania się z opisem zmian oraz pobrania i instalacji nowej wersji systemu:

>> Przejdź na stronę, aby pobrać wersję
>> Zobacz opis zmian

Z poważaniem,

Zespół RAKS