Sprzedaż i magazyn

Wersja testowa
Pobierz wersję 30 dniową
pobierz
 
Informacje o programie
Sprzedaż
pobierz
 

Magazyn
pobierz
 

Punkt Obsługi Sprzedaży
pobierz
 

Instrukcja on-line
 zobacz
 


Przykładowe prezentacje
Dodawanie towarów
do dokumentów

Rodzaje płatności
do faktury


Limity zobowiązań


Blokowanie kontrahenta


Punkt obsługi
sprzedaży

Załączniki
do dokumentów

Sposoby prezentacji
danych

Faktury zaliczkowe


Faktury VAT RR
 

Moduł Sprzedaż i Magazyn to kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Pozwala na zautomatyzowanie procesów: obsługi sprzedaży, zamówień, magazynu, płatności i rozliczeń z kontrahentami. Program współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, kolektorami danych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych zapewnia automatyczną współpracę z pozostałymi modułami systemu RAKSSQL np. księgowością czy sklepem internetowym.


Kluczowe możliwości:

 • łatwe wystawianie i zarządzanie paragonami, fakturami VAT, WDT, WNT, fakturami zaliczkowymi i eksportowymi w dowolnej walucie, fakturami VAT RR, fakturami "odwrotne obciążenie",
 • obsługa sprzedaży detalicznej oraz hurtowej,
 • tworzenie wielu cenników, definiowanie dowolnej ilości grup rabatowych, obsługę płatności (kasa, bank) oraz prowadzenie wielu magazynów.

Cechą szczególną systemu jest wykorzystywanie bezpłatnego serwera baz danych, który może pracować nie tylko pod kontrolą Microsoft Windows, ale także na systemach Linux co znacząco obniża koszty  wdrożenia  i eksploatacji.


Punkt Obsługi Sprzedaży
Dedykowane rozwiązanie dla sklepów i sieci handlowych, w których czas obsługi klienta (sprzedaży) stanowi kluczowy problem. Prosta obsługa, łatwa i czytelna nawigacja, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi - to tylko niektóre zalety programu. 


Pełny obraz firmy
Dzięki szerokiej gamie gotowych zestawień oraz możliwości tworzenia własnych raportów, program pozwala uzyskać pełny obraz działalności handlowej.


Współpraca z zagranicą
System posiada wszystkie dokumenty takie jak WNT, WDT, faktury eksportowe, faktura zakupu w walucie, TAX-FREE, SAD, a także możliwość prowadzenia kasy w walucie. Dzięki opcji wprowadzenia dodatkowych kosztów do dokumentu WNT łatwo można wyliczyć cenę późniejszej sprzedaży towaru np. do faktury zakupu można doliczyć koszt transportu czy rozładunku (nie jest konieczne tworzenie dodatkowego rozrachunku do dokumentu, koszty doliczą się do ceny końcowej). RAKSSQL oferuje szerokie możliwości dla firm, które współpracują  z kontrahentami odbiorcami lub dostawcami poza granicami kraju. Ponadto system pozwala na wystawianie i rozliczanie dokumentów w walutach obcych.


Zarządzanie Sprzedażą i CRM
Pełna integracja części sprzedażowej i CRM otwiera dla użytkowników wiele możliwości. Oprócz planowania wizyt u kontrahentów, czy opcji pozwalających np. na zarządzanie serwisem wyjazdowym, przechowywania wszelkich informacji o kontakcie, w znaczący sposób ułatwia zarządzanie procesem sprzedaży. System zapewnia dostęp do informacji, określa prawdopodobieństwo skutecznego zakończenia transakcji umożliwiając analizę sprzedaży według kanału sprzedaży, rodzaju handlowca, czy analizę konkretnego Klienta. Dzięki Zarządzaniu Sprzedażą na bieżąco można śledzić prawdopodobieństwo wykonania planów i precyzyjniej prognozować wyniki przychodowe firmy. System posiada również moduł ofertowania, który ściśle powiązany jest z szansami sprzedaży.


Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi
Moduł współpracuje z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów kreskowych i innymi urządzeniami zewnętrznymi. Możliwość pełnej wymiany danych pozwala na współpracę z modułem księgowym, czy sklepem internetowym.


Panel sterujący kontrahentami
Dzięki połączeniu części sprzedażowej i CRM stworzony został panel, umożliwiający wygodną pracę z Klientem. Z okna kontrahenta użytkownik ma pełny dostęp do informacji związanych z danym klientem, m.in. posiada dostęp i podgląd na historię zakupów i sprzedaży, operacji z kontrahentem, należności i zobowiązań finansowych, zamówień i ofert, danych kontaktowych. W ten sposób otrzymujemy centrum informacji z okna przeglądu kontrahenta.


System znaczników
Aplikacja posiada możliwość oznaczania dokumentów oraz znajdujących się na nich pozycji. Dzięki systemowi znaczników możliwe jest sortowanie, filtrowanie i tworzenie zestawień według dowolnie zdefiniowanych przez użytkownika parametrów. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu w pełni definiowanych wzorców księgowych system oferuje możliwość elastycznego i automatycznego księgowania oznaczonych znacznikami dokumentów, np. na fakturze jedna pozycja przeznaczona jest na potrzeby własne i jest rejestrowana w koszty, pozostałe wchodzą na magazyn do późniejszej odsprzedaży. System znaczników dostępny jest we wszystkich oknach systemu.


System załączników
W programie istnieje możliwość dołączania dokumentów w formie elektronicznej.
Funkcja umożliwia stworzenie bazy wiedzy dostępnej dla użytkowników systemu i przypisanych do konkretnych kontrahentów i dokumentów.
Rozwiązanie to eliminuje problem niedoskonałego przepływu dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie. Teraz możliwe jest np. posiadanie w kartotece kontrahentów całej informacji dotyczącej współpracy, wszystkich podpisanych umów, zdjęć projektów lub innych dokumentów. Każdy artykuł wprowadzony do systemu może posiadać łatwo dostępne z okna przeglądu takie dokumenty jak atesty, gwarancję, kopię faktury zakupu czy specyfikację techniczną.

Przykłady:

 • kontrahenci, z którymi posiadamy podpisane umowy handlowe, mogą mieć podpięte ich elektroniczne wersje, dzięki czemu każda osoba posiadająca dostęp do tej części systemu będzie mogła sprawdzić np. jakich rabatów powinna udzielić lub jaki zaproponować termin płatności na fakturze sprzedaży,
 • do dokumentów zakupowych możemy podpiąć ich wersje elektroniczne, dzięki czemu osoba księgująca taki dokument będzie mogła informacje wprowadzone do systemu porównać z oryginałem nie wstając od komputera.

EDI 
System wyposażony jest w funkcjonalność, która umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów. Elektroniczna Wymiana Dokumentów (ang. Electronic Data Interchange - EDI) jest technologią obiegu i wymiany dokumentów w transporcie, bankowości, administracji, produkcji, handlu, usługach bezpośrednio między aplikacjami partnerów handlowych. Systemy EDI stanowią centralną część światowego rynku elektronicznego, umożliwiają szybszą, tańszą  i dokładniejszą elektroniczną wymianę informacji, niż w przypadku systemów opartych na dokumentach papierowych.

Moduł EDI pozwala na odbiór i wysyłanie dokumentów sprzedaży  i zamówień do niezależnych podmiotów gospodarczych, np. dużych sieci handlowych czy hipermarketów.


Korzyści płynące z zastosowania modułu EDI w przedsiębiorstwie:

 • ograniczenie kosztów,
 • wyeliminowanie błędów,
 • usprawnienie procedur handlowych,
 • przyspieszenie obiegu płatności,
 • skrócenie czasu realizacji zamówień,
 • optymalizacja zapasów.

Program daje możliwość prowadzenia wielu magazynów, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami: kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzacja  towarów, obsługa kodów kreskowych, możliwość prowadzenia prostej produkcji. Dodatkowo automatycznie mogą być generowane zamówienia i uzupełniane stany magazynowe na podstawie wykonanej przez system analizy towarów.


Tryb magazynowy i bezmagazynowy
W systemie można pracować na dwa sposoby: w trybie magazynowym lub w trybie bezmagazynowym, który pozwala na wystawianie dokumentów sprzedażowych, nie generując konsekwencji magazynowych, np. sprzedaż usług lub towarów, których jeszcze nie mamy na stanie. Pracując w trybie magazynowym wystawienie faktury skutkuje automatycznym powstaniem dokumentu WZ. Przy pracy wielu użytkowników na raz, podczas generowania faktury każda pozycja jaka pojawia się na dokumencie jest automatycznie rezerwowana w magazynie.


Cechy artykułów - "rozmiarówka"
Program umożliwia definiowanie wielu dowolnych cech artykułów. Pozwala określać dowolne rodzaje cech (nie tylko rozmiar, ale np: kolor, gęstość, rodzaj wykończenia, itp.). Można nadać wiele rodzajów cech dla jednego artykułu, powstaje wówczas wielowymiarowa matryca. System dopuszcza przypisanie do jednego artykułu aż pięciu rodzajów atrybutów.


Kluczowe możliwości:

 • obsługa wielu magazynów,
 • możliwość przypisania każdego magazynu do niezależnej filii przedsiębiorstwa,
 • pełna kontrola składowania towaru w poszczególnych lokalizacjach,
 • podział towaru na rozmiary,
 • kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności,
 • ostrzeganie o wyczerpaniu lub o nadmiernych zapasach,
 • korekta stanu magazynu za pomocą remanentu,
 • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych.
 • możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,
 • pełna obsługa dokumentów magazynowych,
 • prosty i zautomatyzowany proces wystawiania dokumentów,
 • korekta stanu magazynu za pomocą remanentu oraz korekty remanentu,
 • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana w postaci dokumentów: PZ, WZ, przemieszczeń towarów między magazynami: MMP, MMR; przesunięć wewnętrznych: PW, RW oraz korekt magazynu,
 • możliwość wprowadzenia towaru do magazynu na podstawie dokumentu PZ bez podania numeru faktury zakupu, która może być uzupełniona później,
 • możliwość wydania towaru na podstawie wystawionego dokumentu WZ bez podania numeru Faktury VAT, która może być uzupełniona później,
 • kojarzenie dokumentów WZ z fakturami podczas wystawiania dokumentu sprzedaży,
 • pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów),
 • kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności towaru,
 • ostrzeganie o wyczerpaniu zapasów,
 • możliwość kontroli przepływu towarów w ujęciu chronologicznym,
 • ostrzeganie o przekroczeniu zapasów minimalnych oraz maksymalnych w magazynie,
 • niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży),
 • możliwość szybkiego wyboru kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,
 • możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO, według wskazanej dostawy oraz z dowolnej lokalizacji,
 • możliwość dostosowania wyglądu wyświetlanych tabel do potrzeb użytkownika (ukrywanie kolumn, zamiana kolumn miejscami, wyróżnianie kolumn poprzez przesuwanie ich w specjalne stałe miejsce, sortowanie, grupowanie, sumy wartości kolumn, sumy pośrednie). Zapamiętywanie ustawień dla użytkownika.
 • proste i szybkie wyszukiwanie informacji poprzez różnego rodzaju filtry i ustawienia w programie,
 • grupowanie danych wg nagłówka wybranych kolumn,
 • współpraca z czytnikami kodów i kolektorami danych,
 • eksport danych do pliku tekstowego oraz  pliku XML.
 • tworzenie automatycznych wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów,
 • możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej.
Wersja testowa
pobierz

To kompletne rozwiązanie stworzone dla sklepów i sieci handlowych, w których czas obsługi klienta (sprzedaży) stanowi kluczowy problem. Prosta obsługa, łatwa i czytelna nawigacja, współpraca z urządzeniami fiskalnymi, czytnikami kodów, ekranami dotykowymi - to tylko niektóre zalety programu. Każda osoba po kilku minutach szkolenia może opanować obsługę programu. Wystawianie paragonów, faktur, udzielanie rabatów, wyszukiwanie towarów, otrzymywanie płatności i ich rejestrowanie jest wyjątkowo szybkie i łatwe.


Przekonaj się jak łatwo można obsługiwać klientów kupujących w twoim sklepie!


Łatwa obsługa

Program został tak zaprojektowany, aby można było łatwo i szybko zarejestrować transakcje bez użycia myszki komputerowej. Typowa sekwencja operacji potrzebnych do zarejestrowania sprzedaży:


 • na początku pracy ustalenie typu dokumentu (paragon/faktura) i innych podstawowych parametrów.
 • Tworzenie listy sprzedawanych artykułów.
 • towary można wybrać automatycznie (za pomocą czytnika kodów kreskowych) lub ręcznie, poprzez wyszukiwanie w kartotece.
 • w razie potrzeby wykonanie dodatkowych operacji związanych z listą towarów (edycja/usuniecie pozycji, nadanie rabatu, dopisanie uwag, wybór akcesoriów, wybór artykułów z receptury). Odbywa się to przez klikniecie odpowiedniego przycisku na dolnym pasku narzędziowym.


 • przejście na zakładkę "Płatności" - ręcznie zmieniamy zakładkę lub klikamy opcje "Przejdź do płatności".


Wpisanie ewentualnych uwag na temat kontrahenta lub transakcji.
 

 • tworzenie listy płatności za towary (gotówka, karta, czek, przelew, bon) aż do wyczerpania kwoty do zapłaty (lub jej przekroczenia - wtedy powstanie reszta do wydania). Oczywiście w typowym przypadku transakcja jest rozliczana jednym sposobem płatności (np. w całości gotówka) lub częściowo karta i częściowo gotówka.
 • zatwierdzenie transakcji. Następuje wydruk potwierdzenia transakcji, po czym automatyczny powrót na zakładkę "Pozycje", w celu rejestracji kolejnej sprzedaży.
 • Poza przedstawioną powyżej sekwencją operacji sprzedaży program umożliwia też pokazanie kilku dodatkowych okien (np. zamówienia, cenniki, kartotekę kontrahentów i towarów). Odbywa się to przez wybór odpowiedniej opcji z menu programu lub kliknięcie przycisku w górnym pasku narzędzi.


Szybki dostęp do podstawowych funkcji

Podstawowe funkcje takie jak, usuń towar, nadaj rabat, dodaj uwagi, sposób zapłaty są dostępne dzięki łatwym w użyciu klawiszom funkcyjnym (F2, F3, F4, ...) znajdującym się na klawiaturze komputera. Osoba obsługująca program ma do nich stały i łatwy dostęp. Odpowiednie skróty umieszczone są również  na ekranie monitora.Proste wyszukiwanie potrzebnych informacji i ich sortowanie


Program wyposażony jest w zaawansowany moduł prezentacji danych - grid, który pozwala użytkownikowi na odnalezienie każdej transakcji zarejestrowanej przez system. Jeżeli klient przychodzi do sklepu i chce zwrócić towar bez rachunku, można przejrzeć historię zakupów w celu sprawdzenia czy towar był sprzedany w danym sklepie i za jaką cenę. Transakcje mogą być sortowane według wielu różnych kryteriów: numeru rachunku, daty zakupu, nazwy kontrahenta i wielu innych.

Moduł stanowi element kompletnego systemu informatycznego. Może pracować samodzielnie jednak prawdziwe korzyści przynosi współpraca z pozostałymi modułami programu. Wówczas dane z każdego obszaru działalności: sprzedaży, obsługi magazynu, finansów, księgowości, kadr i płac trafiają w jedno miejsce, gdzie mogą być dowolnie przetwarzane. Dzięki integracji każdy z działów przedsiębiorstwa korzysta na bieżąco z potrzebnych informacji np. sprzedawca w każdej chwili może sprawdzić stan rozrachunków z klientem, księgowa automatycznie księgować dokumenty wygenerowane przez kasjera, magazynier monitorować stany i generować zamówienia do dostawców, a menadżer pracujący na zapleczu ma zawsze aktualny obraz całości.

Moduł jest w pełni zintegrowany z częścią sprzedażową. Program rejestruje wszystkie dokumenty kosztowe, które w powiązaniu z częścią finansową systemu umożliwiają pełną kontrolę zobowiązań i należności. Wiekowanie rozrachunków, pełna historia płatności, powiązanie z wyciągiem bankowym poszczególnych dokumentów, zestawienia zakupów i kosztów upraszczają zarządzanie finansami i ułatwiają zachowanie płynności finansowej.

System pozwala łatwo rozliczyć fakturę zakupu z fakturą sprzedażową (kompensata, możliwość rozliczania zaliczek pracowniczych nawet za pomocą przelewów), zapewnia  zawsze aktualny i pełny obraz firmy w ramach jednego programu.


Kluczowe możliwości:
 
 • pełna obsługa dokumentów zakupu: faktura zakupu, korekta zakupu, zamówienie do dostawców, faktury wewnętrzne WNT,
 • zbiorcze faktury zakupu (z wielu PZ),
 • szybki wybór kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,
 • ostrzeżenie o przekroczeniu definiowanego progu zadłużenia wobec danego dostawcy. Podgląd długu wobec danego dostawcy,
 • obsługa zamówień własnych z możliwością ich częściowego rozliczania i modyfikowania,
 • rejestr zamówień do dostawców na towary i usługi, które są lub których nie ma w magazynie,
 • zamówienia z symbolami i nazwami towarów dostawcy,
 • import pozycji z zamówienia, wystawianie dokumentu potwierdzenia zamówienia, zakup towaru na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia,
 • blokada zamówienia (blokada ręczna lub automatyczna),
 • kontrola rozrachunków - ostrzeżenia o zaleganiu z płatnością przez danego klienta, ostrzeżenia o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu w momencie realizacji zamówienia,
 • blokada zamówienia do danego dostawcy (blokada ręczna lub automatyczna),
 • stan realizacji zamówień.

Program umożliwia efektywne zarządzanie całym procesem sprzedaży, począwszy od rejestracji kontaktu handlowego, poprzez kontrolę poszczególnych faz procesu sprzedaży, a na wystawieniu faktury  i kontroli należności skończywszy. Moduł pozwala na precyzyjne planowanie przyszłych wyników sprzedaży, pełną kontrolę pracy i wykorzystania potencjału handlowców i zespołów sprzedaży. Program przyczynia się do podniesienia standardu obsługi Klientów pozwalając w pełni wykorzystać zasoby drzemiące w firmie.

Cechy podstawowe

 • Prognozowanie zysków ze sprzedaży.
 • Monitorowanie procesu sprzedaży (etapy sprzedaży, realizowane operacje i zadania).
 • Analizowanie danych związanych z procesem sprzedaży oraz zakończoną sprzedażą.
 • Ocena sprzedaży (ogólna ocena procesu sprzedaży w prognozowanym okresie, ocena efektywności pracy z punktu widzenia pracodawcy).
Elementy składowe
 • Szanse sprzedaży
 • Oferty
 • Zamówienia od odbiorców
 • Operacje i zadania - powiązanie z częścią operacyjną
 • Zarządzanie umowami z odbiorcami/dostawcami

Korzyści

Pełen obraz firmy
System umożliwia łatwą i szybką kontrolę działań prowadzonych przez handlowców. Określa etap realizacji i szanse skutecznej sprzedaży w podziale na kanały sprzedaży, klientów i pracowników. Pozwala na prognozowanie przyszłych przychodów.
 

Większa efektywność sprzedaży
Moduł Zarządzania sprzedażą wprowadza skrócenie cyklu sprzedaży i zwiększenie jej skuteczności. Dostępne narzędzia umożliwiają między innymi zarządzanie informacjami o potencjalnych klientach i szansach sprzedaży, dostosowywanie reguł przepływu informacji w celu automatyzacji sprzedaży, tworzenia ofert, a także zarządzania zamówieniami.


Wiedza na temat potrzeb klientów
Korzystając z dostępnych raportów, można prognozować przychody, oceniać działania biznesowe oraz ich wydajność, śledzić sprzedaż i efektywność obsługi klientów, a także wychwytywać i analizować trendy, czy zagrożenia jakie pojawiają się w procesie sprzedaży.


Łatwy dostęp do informacji
Mając całościowy obraz poszczególnych klientów lub grup klientów, można łatwo zdefiniować priorytety ich obsługi. Pracownicy mają wygodny dostęp do pełnej informacji o kliencie i wszystkich dokumentach związanych z procesem sprzedaży (oferty, zamówienia, itp.). Menadżerowie sprzedaży mogą dokonywać analiz tych danych w różnych przekrojach i na różne potrzeby, a także w łatwy sposób przesyłać tak otrzymane dane do innych programów np. Excela w celu dalszej obróbki. 


Pełna integracja RAKSQL
Brak konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych usprawnia procesy biznesowe w firmie. Dzięki integracji z pozostałymi elementami systemu RAKSSQL, zmiany informacji o klientach, kontaktach, zamówieniach i cenach są widoczne w całej firmie.


Zwiększenie przychodów firmy
Dzięki systemowi RAKSSQL można oszacować wartość klienta dla firmy. Szybko sprawdzić intensywność zamówień i jakość klientów. Przygotowanie specjalnej oferty w zależności od rodzaju klienta i lepsze dostosowanie oferty do jego potrzeb pozwala zwiększyć sprzedaż. 


Dostosowywanie i rozbudowa systemu według  indywidualnych potrzeb
Program RAKSSQL umożliwia szybkie i bezproblemowe skonfigurowanie interfejsów użytkownika i procesów przepływu informacji w celu uzyskania rozwiązania dostosowanego do bieżących potrzeb firmy, a także skalowanie oprogramowania, gdy potrzeby zmienią się w przyszłości.Wielowymiarowe raporty

Zaawansowane narzędzia raportowania pomagają dostrzec najczęstsze problemy związane ze sprzedażą do obecnych i nowych  klientów, pozwalają poznać ich potrzeby, śledzić przebieg procesów i ocenić wydajność prowadzonej przez firmę działalności.

Moduł dostarcza wiele istotnych informacji na temat sprzedaży, zakupów i zamówień umożliwiając analizę i optymalizację działalności firmy w tym zakresie.  Funkcje przeznaczone do prowadzenia analiz handlowych zintegrowane są w jednym systemie RAKSSQL. Dzięki temu korzystają one ze wspólnej bazy danych i są dostępne z poziomu jednej aplikacji.


Program zapewnia wszechstronną analizę danych związanych ze sprzedażą i zakupami. Wielowymiarowa prezentacja danych oparta została na tabeli przestawnej znanej z systemów raportujących i arkuszy kalkulacyjnych. Narzędzie umożliwia przeprowadzenie sprawnej i efektywnej analizy danych m.in. obliczania różnic (procentowych i bezwzględnych) w kolejnych przedziałach czasu oraz udziałów procentowych. Poza tym pozwala grupować dane w przedziałach czasowych (lata, kwartały, miesiące, tygodnie, dni).


Prezentowane dane pochodzą z następujących obszarów
systemu RAKSSQL:
 • artykuły,
 • kontrahenci,
 • geolokalizacja (dotyczy kontrahentów),
 • dokumenty sprzedaży,
 • dokumenty zakupu,  
 • zamówienia od odbiorców,
 • zamówienia do dostawców,
 • zarządzanie sprzedażą - szanse sprzedaży.
Analiza danych pozwala na wyeksponowanie wielu cech z wyżej wymienionych obszarów.

Zestawienia

Zestawienia dostępne w ramach funkcjonalności Analizy Handlowe
są podzielone według następujących zasad:
 • Sprzedaż - zbiór zestawień prezentujących dane
  dotyczące sprzedaży z zadanego przedziału czasu,
 • Zakupy - zbiór zestawień prezentujących dane dotyczące
  zakupów z zadanego przedziału czasu,
 • Zamówienia - zbiór zestawień prezentujących dane
  dotyczące zamówień
  z zadanego przedziału czasu,
 • CRM (Zarządzanie Sprzedażą) - zbiór zestawień
  prezentujących dane dotyczące Szans Sprzedaży z zadanego przedziału czasu.

W ramach tego podziału program oferuje gotowe zestawienia m.in.:

Dynamika sprzedaży według artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźniki Obrót i Zysk dla sprzedaży z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów sprzedanych w kolejnych przedziałach czasu (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikami Obrót i Zysk. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) artykułów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości (lista rankingowa artykułów).

Dynamika sprzedaży według kontrahentów - zbiór zestawień obliczających wskaźniki Obrót i Zysk dla sprzedaży z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne i geolokalizacyjne kontrahentów, do których wykonano sprzedaż w kolejnych przedziałach czasu (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikami Obrót i Zysk. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych(ostatnich) kontrahentów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości (lista rankingowa kontrahentów).

Dynamika sprzedaży według kontrahentów i artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźniki Obrót i Zysk dla sprzedaży z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów sprzedanych w kolejnych przedziałach czasu (lata. kwartały, miesiące) oraz dane kontrahentów, do których wykonano tę sprzedaż wraz z obliczonymi wskaźnikami Obrót i Zysk.

Dynamika zakupów według artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zakupów z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów zakupionych w kolejnych przedziałach czasu (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) artykułów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

Dynamika zakupów według kontrahentów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zakupów z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne i geolokalizacyjne kontrahentów, od których dokonano zakupów w kolejnych przedziałach czasu (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonym wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) kontrahentów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

Dynamika zakupów według kontrahentów i artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zakupów z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów zakupionych w kolejnych przedziałach czasu (lata, kwartały, miesiące) oraz dane kontrahentów, od których dokonano tych zakupów wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót.

Dynamika zamówień według artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zamówień z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów widniejących na zamówieniach w kolejnych przedziałach czasu (lata, kwartały, miesiące) wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) artykułów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

Dynamika zamówień według kontrahentów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zamówień z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne i geolokalizacyjne kontrahentów, od/do których dokonano zamówień w kolejnych przedziałach czasu (lata. kwartały, miesiące) wraz z obliczonym wskaźnikiem Obrót. Zestawienia umożliwiają zaprezentowanie n pierwszych (ostatnich) kontrahentów pod względem wartości obrotu, zysku oraz ilości.

Dynamika zamówień według kontrahentów i artykułów - zbiór zestawień obliczających wskaźnik Obrót dla zamówień z zadanego przedziału czasu. Zestawienia prezentują dane identyfikacyjne, cechy i ilości artykułów widniejących na zamówieniach w kolejnych przedziałach czasu (lata. kwartały, miesiące) oraz dane kontrahentów, od/do których dokonano tych zamówień wraz z obliczonymi wskaźnikiem Obrót.

Szanse Sprzedaży zakończone sukcesem - zbiór zestawień prezentujących wartość i ilość Szans Sprzedaży, które zostały zamknięte w zadanym przedziale czasu. Powód zamknięcia szans jest sterowany parametrem zestawienia. W tym przypadku ma on mieć wartość "Sukces". Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników osób odpowiedzialnych za dane szanse (wraz z rankingiem) oraz prezentację danych identyfikacyjnych i geolokalizacyjnych kontrahentów, dla których utworzono szanse.

Szanse Sprzedaży zakończone porażką - zbiór zestawień prezentujących wartość i ilość Szans Sprzedaży, które zostały zamknięte w zadanym przedziale czasu. Powód zamknięcia szans jest sterowany parametrem zestawienia. W tym przypadku ma on mieć wartość "Porażka". Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników osób odpowiedzialnych za dane szanse (wraz z rankingiem) oraz prezentację danych identyfikacyjnych i geolokalizacyjnych kontrahentów, dla których utworzono szanse.

Szanse Sprzedaży - pozyskanie klienta - zbiór zestawień prezentujących wartość i ilość Szans Sprzedaży, które zostały zamknięte w zadanym przedziale czasu wraz z pozyskaniem klienta. Powód zamknięcia szans jest sterowany parametrem zestawienia. W tym przypadku analiza może obejmować zarówno wartość "Sukces" jak i "Porażka". Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników osób odpowiedzialnych za dane szanse (wraz z rankingiem) oraz prezentację danych identyfikacyjnych i geolokalizacyjnych kontrahentów, dla których utworzono szanse.

Szanse Sprzedaży (dane operacyjne) - zbiór zestawień umożliwiających analizę ilościową i wartościową otwartych Szans Sprzedaży. Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę wyników pracowników, rozpiętości etapów szans, pozyskania klienta oraz uszeregowanie etapów szans (wg ilości lub wartości).

Szanse Sprzedaży (prognozowanie) - zbiór zestawień umożliwiających analizę ilościową i wartościową otwartych Szans Sprzedaży z terminem zamknięcia należącym do zadanego przedziału czasu. Zestawienia umożliwiają m. in. analizę źródeł szans (wraz z prezentacją n pierwszych/ostatnich), analizę potencjalnych wyników pracowników, rozpiętości etapów szans, pozyskania klienta oraz uszeregowanie etapów szans (wg ilości lub wartości). Zestawienia są przygotowywane na podstawie zbioru parametrów umożliwiających precyzyjne określenie danych podlegających przetworzeniu. Parametry zestawień są pogrupowane tematycznie. W zależności od zestawienia, lista parametrów może być różna.

Dodatkowe możliwości
Użytkownicy mają możliwość przeprojektowywania raportów i prezentacji dostosowując je do własnych potrzeb. Poza tym dostępność tego rodzaju prezentacji daje możliwość tworzenia własnych raportów opartych o inne funkcje przygotowujące dane oraz funkcje przygotowujące dane na podstawie zapytań SQL i prezentowanie ich w ten sposób.