Aktualne wersje i zmiany

W przypadku aktualizacji należy pobrać i zainstalować aplikację RAKSSQL-Instalator. Przed przystąpieniem do aktualizacji zalecamy wykonanie archiwizacji bazy danych programu.

Jednolity Plik Kontrolny
Wykaz i opis zmian wprowadzonych do RAKSSQL w związku z JPK - POBIERZ >>
Porady dla użytkowników RAKSSQL związane z JPK - POBIERZ >>
Eksport danych z RAKSSQL do JPK - POBIERZ >>
Kontrola poprawności i elektroniczna wysyłka JPK z RAKSSQL - POBIERZ >>
Uzgodnienie danych RAKSSQL z JPK - POBIERZ >>
Terminy wejścia w życie przepisów o JPK - POBIERZ >>Aktualne wersje
System
Nr wersji Data publikacji opis zmian Pobierz wersję
  RAKSSQL - Instalator
2017.1.13.1043 23.08.2017 pobierz pobierz
  NetClient
1.0 01.02.2008
pobierz
  RAKSSQL - Samodzielny Przedsiębiorca
2017.1.13.1043 23.08.2017 pobierz pobierz

Narzędzia dodatkowe
Nazwa
Link
  Instrukcja on-line przejdź
  Biblioteki XML potrzebne do pracy z systemem RAKSSQL pobierz
  Pomoc Zdalna RAKS
pobierz
  Prezentacja Zdalna RAKS
pobierzUWAGA! – Użytkownicy systemów Windows XP i Windows Vista
Przypominamy, że firma Microsoft nie udziela wsparcia technicznego dla ww. systemów operacyjnych (Windows XP od 8 kwietnia 2014 roku, Windows Vista od 11 kwietnia 2017 roku). Użytkownicy tych systemów powinni zachować szczególną ostrożność podczas aktualizacji wszystkich programów, w tym także RAKSSQL. W celu uniknięcia nieprawidłowości w pracy programów zalecamy aktualizację systemu operacyjnego do nowszych wersji wspieranych aktualnie przez firmę Microsoft.